Harrie van Daal

Initiatiefnemer van het oorlogsmuseum.

HarrieVanDaal_OVL0137
Bron: www.thuisinbrabant.nl

Harrie van Daal begon zijn carrière als gemeenteambtenaar van de gemeente Overloon –Maashees. In 1942 werd bij de nieuwe gemeentelijke herindeling deze gemeente samengevoegd met de gemeente Vierlingsbeek, waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was.

Al direct na de Slag om Overloon rijpte er in het hoofd van Harrie van Daal een plan. Tussen de twee wereldoorlogen in had hij de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog bezocht. Daar werd deze vreselijke oorlog levend gehouden. Zoiets moest er in Overloon ook mogelijk zijn. Een museum als monument tegen oorlog en fascisme.

In mei 1945 legde Harrie van Daal zijn plannen voor aan de vertegenwoordigers van de verschillende groeperingen uit Overloon. Er werd een stichting in het leven geroepen en op 31 Juli 1945 passeerde de akte van het “Oorlogsmuseum de Kleffen. ”Het bestuur werd gevormd door: Voorzitter burgemeester van de gemeente Vierlingsbeek A. Jans, secretaris H. van Daal, Penningmeester H. van Glabbeek.

Sta-een-ogenblik-stil-190765_overloon_museumplaquette_w860_h550
Foto: Ton van Alpen

Het was Harrie van Daal die de gedenksteen “Sta een ogenblik stil.” liet oprichten.

Om het museum op langere termijn te consolideren stelde Harrie van Daal het bestuur van het museum voor, te komen tot het instellen van een curatorium, een organisatie van prominente Nederlanders benoemd als bewindvoerder en mentor. Dit voorstel ontmoette veel weerstand, maar van Daal zette door en in 1961 was het curatorium een feit, met als eerste voorzitter Dr. M.W. Drees.

De geschiedenis heeft geleerd dat het instellen van dit curatorium positief is geweest voor de ontwikkeling van het museum. Dit curatorium werd in 1991 omgevormd tot de Raad van Advies.

  • 1960 opening van een grote verbouwing en vernieuwde documentatie. Nieuwe vleugels zoals de wapenhal en Chappelle Ardante worden aan het reeds bestaande toegevoegd.
  • 1961 de volgende organisaties worden in het museumbestuur opgenomen: B.N.M., Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Expoge, Ex Politieke Gevangenen. Stichting 40-45 en N.F.R.-V.V.N, Nederlandse Federatieve Raad – Voormalig Verzet Nederland.
  • 1963 De naam Nationaal Oologsmuseum wordt gewijzigd in Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum.
  • 1977 Opening van een nieuwe vleugel van het museum.
  • In oktober 1977 ontvangt Harrie van Daal als initiatiefnemer en secretaris van zijn geliefd museum de Koninklijke onderscheiding: “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”
  • 1984 Opening van een totale nieuwbouw en nieuwe herinrichting documentatie,
  • 1984 Harrie van Daal neemt afscheid als secretaris van het museum,
  • 1987 Harrie van Daal ontvangt de Duitse onderscheiding: “Bundesverdienste kreutz”.
  • 1989 Harrie van Daal overlijdt, een persoonlijkheid, die voor Overloon maar vooral voor het Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum veel heeft betekend.

Bronvermelding: Het boek “Juist die plek” geschreven door Geert van Dijck, Archief Nationaal Oorlog en Verzetsmuseum