Criteria, toekenning legpenning

Harrie-van-Daal-Legpenning-Stichting-Vrienden-Van-Oorlog-en-Verzetsmuseum-OverloonDe stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum is als enige bevoegd deze legpenning uit te reiken.
Stichting Vrienden van het Oorlogs en Verzetsmuseum verleent deze penning aan die personen die een bijdrage hebben geleverd aan de basisfilosofie van Harrie van Daal, initiatiefnemer van het Oorlogsmuseum Overloon.

Dit museum moest in de filosofie van Harrie van Daal een monument worden als aanklacht tegen oorlog; onderdrukking; discriminatie en fascisme.

Criteria voor toekenning:

Als zodanig komen die personen voor deze legpenning in aanmerking die zich hebben ingezet voor:

A) De vrede, binnen vredesorganisaties; pers; vredesmissies enz.
B) Tegen onderdrukking; in pers; organisaties; vluchtelingenhulp enz.
C) Tegen discriminatie: in pers; publicaties; organisaties enz.
D) Democratie, vrijheid van meningsuiting met respect voor de medemens.

Deze penning kan te allen tijden worden uitgereikt door de stichting aan eenieder die zich op uitzonderlijk wijze op nationaal of internationaal niveau heeft gemanifesteerd in een of meerdere doelstellingen onder A; B; C of D vermeld.

Gedragsregels stichting:

De stichting dient te allen tijden de gedragsregels betreffende het verlenen c.q. uitreiken van de Harrie van Daal legpenning, vastgesteld in de bestuursvergadering van deze stichting in 2006 in acht te nemen.

  1. De stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum is als enige bevoegd deze legpenning uit te reiken.
  2. Elke organisatie of rechtspersoon heeft het recht van voordracht, maar kunnen aan deze voordracht geen rechten ontlenen ten aanzien van de toekenning en uitreiking van deze legpenning.
  3. Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum verleent deze legpenning aan die personen die door hun inzet een bijdrage geleverd hebben aan de basisfilosofie van Harrie van Daal: een aanklacht tegen oorlog; onderdrukking; discriminatie en fascisme.
  4. Besluitvorming omtrent het verlenen van deze legpenning aan personen geschied tijdens een bestuursvergadering van genoemde stichting , waarbij een ruime meerderheid van 75% van het bestuur voor uitreiking is ten gunste van de genomineerde of genomineerden.
  5. Toekenning of afwijzing van deze legpenning gebeurt door het bestuur van genoemde stichting onder strikte geheimhouding.
  6. Bij voordrachten vanuit organisaties of rechtspersonen niet rechtstreeks met genoemde stichting verbonden, wordt bij afwijzing van de voordracht geen motivatie van afwijzing verstrekt.
  7. Bij voordrachten van deze legpenning door organisaties op rechtspersonen buiten de genoemde stichting wordt aan de voordrager (s) deze gedragsregels overhandigd.
  8. De organisaties of rechtspersonen buiten genoemde stichting tekenen bij ontvangst van deze gedragsregels voor ontvangst en geven daarmee te kennen omtrent deze gedragsregels te zijn geïnformeerd.