Vriend voor het Leven

De stichting heeft aan de volgende personen de “Oorkonde Vriend voor het Leven” toegekend:

  • Drs. B. Stemerdink
  • Drs O. Boumans
  • Dhr. T. Laurense †
  • Drs. L. v.d. Berg