Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon is opgericht in 1989. Zij is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen van het museum. De stichting ondersteunt het Oorlogsmuseum met raad en daad bij de realisatie van haar doelstellingen en activiteiten. Daarmee haar ambitie uit te groeien tot hét kenniscentrum op het gebied van de effecten van oorlog en verzet op mens en samenleving.

Toegevoegde waarde stichting

De toegevoegde waarde van de stichting bestaat uit

  • advies, bij de verbouw van het museum;
  • financiële bijdragen, aan onder meer:
    • het inrichten van nieuwe tentoonstellingen;
    • het ontwikkelen van activiteiten, zoals battlefield tours e.d.

De ruim 500 vrienden van de stichting dragen het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum een warm hart toe met een jaarlijkse gift.  Zij doen dat uit overtuiging, al dan niet ingegeven door hetgeen zij recentelijk of in het verleden zelf in situaties van oorlog en verzet hebben ondervonden.

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan een goed doel met een ANBI-status kan fiscaal aantrekkelijk zijn.
Op deze pagina leest u op welke wijze u fiscaal voordelig onze stichting kan steunen.

  Geïnteresseerd, Ja, ik wil vriend worden