ANBI-gegevens

Een periodieke schenking kan fiscaal aantrekkelijk zijn, want onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het is dan van belang om de schenking goed op papier te zetten. Er zijn daarvoor verschillende manieren.

  • een schriftelijke overeenkomst,
  • een door de notaris opgemaakte schenkingsakte,
  • of een testament.

Als u onze stichting minimaal 5 jaren achter elkaar wilt steunen zijn de periodieke schenkingen volledig aftrekbaar. Daarvoor hoeft u overigens al sinds 1 januari 2014 niet meer naar de notaris, maar kunt u dat rechtstreeks met de stichting Vrienden regelen in een schriftelijke overeenkomst. Op de website van de belastingdienst staat een goed voorbeeld daarvan:

De juiste overeenkomst kunt u dan invullen en per post sturen naar Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon.

Als u op een andere wijze een geldbedrag wilt doneren kan dat natuurlijk ook. Maar als die niet op bovenstaande wijze wotdt vastgelegd, gelden er andere voorwaarden bij de belastingaangifte. Het kán dus wel, maar heeft misschien niet de voorkeur.

Bij een donatie zijn ook de volgende gegevens belangrijk om erbij te houden:

Naam ANBI: Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon
RSIN/Fisc. nr.: 806847220
Tel.nr.: 0478-641250
e-mail: vrienden@oorlogsmuseum.nl

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bloei van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon door enerzijds in brede kring belangstelling te wekken voor dit museum, zijn verzameling en zijn activiteiten en door anderzijds middelen bijeen te brengen die kunnen worden aangewend voor de educatieve dienst, en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De bestuursleden van de Vrienden vervullen hun taak vrijwillig en ontvangen dus geen beloning voor hun werkzaamheden, maar krijgen hooguit een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. 

Tot slot, om een beeld te krijgen van hoe wij afgelopen jaar met de middelen zijn omgegaan, kunt u deze financiële verantwoording er op naslaan:

Jaarverslag 2017 – 2016 – 2015 – 2014 –  2013  –  2012