Donaties

Bijdragen aan het Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum

vrienden-oorlogsmuseum-overloon-vriendendag-8387
“Nederland in de tweede wereldoorlog”

De Stichting ondersteunt het Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum in haar ambitie uit te groeien tot hét kenniscentrum van de effecten van oorlog en verzet op mens en samenleving. Onder meer in de volgende projecten heeft de Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum een financiële bijdrage geleverd:

  • 2016, Bijdrage ad, € 30.000 aan de nieuwe tentoonstelling “Nederland in de tweede wereldoorlog”
  • 2013, Bijdrage ad. € 35.000 aan het project “Slag bij Overloon en Bevrijding”
  • 2012, Bijdrage ad. € 6.861 aan expositie “Kracht van Propaganda“en de “Beeldenroute”
  • 2011, Bijdrage ad. € 2.500 aan expositie “Uur U”
Vrienden van het Oorlogsmuseum Overloon, Expositie Slag bij Overloon
“Slag bij Overloon en Bevrijding”