Financiële verantwoording

Als u zich een beeld wilt vormen van onze financiële positie, verwijzen we u graag naar onze jaarrekening 2020. U vindt de link hieronder.