Vriend voor het leven

Vanwege bijzondere verdiensten voor het museum en de Vrienden is in de loop van de jaren aan de volgende personen de “Oorkonde Vriend voor het Leven” toegekend:

  • drs. B. Stemerdink
  • drs. O. Boumans
  • de heer T. Laurense †
  • drs. L. v.d. Berg

Zij zijn eigenlijk een soort ambassadeur-voor-het-leven voor het museum en vervullen daarmee ook een speciale rol voor de Vrienden.