Word vriend van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum

Als vriend en deelnemer van de stichting, ondersteunt u het museum in haar ambitie uit te groeien tot hét kenniscentrum op het gebied van de effecten van oorlog en verzet op mens en samenleving. De ondersteuning heeft tot op heden vorm gehad in raad, bij de verbouw van het museum en in daad, in de vorm van financiële bijdragen aan onder meer:

  • de inrichting van nieuwe tentoonstellingen;
  • de ontwikkeling van activiteiten, zoals battlefield tours e.d.
  • activiteiten die (potentieel) geïnteresseerden informeren over de dagelijkse gang van zaken, de problemen en de gruwelen tijdens een oorlog.
 Ja, ik wil vriend worden 

Wat betekent dat, Vriend van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum?

Vrienden van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum zijn de ambassadeurs van het museum. Als vriend van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum levert u een bijdrage aan het ontwikkelen en bewaren van het militair erfgoed. Als vriend hebt u een streepje voor en met de “VIP-kaart” gratis toegang tot het museum.

Als ambassadeur en met uw actieve betrokkenheid brengt u in eigen kring het enthousiasme voor het museum over op uw vrienden en kennissen en daar profiteert het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum van!

Vrienden van het Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum zijn elk jaar uitgenodigd voor de vriendendag. Tijdens deze dag staat hen in het museum een interessant programma en een lunchbuffet te wachten. Deze dag is gevuld met exclusieve rondleidingen en lezingen van specialisten op het thema Oorlog en verzet.

Een impressie van activiteiten in de afgelopen jaren:

Samengevat, als Vriend:

  • heeft u gratis toegang tot het Oorlogsmuseum
  • heeft u toegang tot de jaarlijkse vriendendag
  • wordt u uitgenodigd voor previews van nieuwe tentoonstellingen. Deze previews worden vaak gecombineerd met de vriendendag.
  • ontvangt u persoonlijke uitnodigingen voor tentoonstellingen, lezingen en evenementen in het oorlogsmuseum
  • kunt u deelnemen aan door de stichting vrienden georganiseerde excursies
Ja, ik wil vriend worden 

Het minimum bedrag waarmee leden zich Vriend van het oorlogsmuseum mogen noemen bedraagt € 25,- per jaar
Een hogere bijdrage wordt erg op prijs gesteld en stelt ons museum in staat om het hoge kwaliteitsniveau te handhaven.

Als u besluit lid te worden van de Vrienden van Overloon kunt u dat doen door de contributie te storten op:
NL58 INGB 0000 4489 59 of NL47 RABO 0141 4952 43 t.n.v. Stichting Vrienden te Overloon.
Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en woonplaats.
 

Belastingvoordeel:

U kunt het museum ook steunen waarbij u gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

ANBI Stichting Vrienden van het Oorlogs en Verzets museum Overloon Onze stichting is namelijk door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het schenken aan een goed doel met een ANBI-status kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Er zijn verschillende manieren om een schenking te doen waarbij u het geschonken bedrag volledig kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Op de pagina ANBI gegevens leest u welke schekkingsvorm het beste bij u past.

Ja, ik wil vriend worden