Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum verstrekt. Stichting  vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum vindt uw privacy erg belangrijk en verzameld uw gegevens enkel om de administratie rondom uw deelname in de stichting zorgvuldig uit te kunnen voeren. Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum gegevens nodig heeft

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast gebruikt de stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een gedegen donateursadministratie.

Hoe lang bewaart stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum gegevens

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u is c.q. tot stand komt.

Delen met anderen

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website van de stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum wordt gevonden bij google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (ip-adres), overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de verenigde staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum heeft hier geen invloed op.

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum heeft Google geen toestemming gegeven om via stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vrienden@oorlogsmuseum.nl. Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van uw privacy

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum op via vrienden@oorlogsmuseum.nl. https://www.vriendenoorlogsmuseumoverloon.nl is de website van stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum. Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Museumpark 1,5825 AM Overloon
  • Vestigingsadres: Museumpark 1,5825 AM Overloon
  • Inschrijvingsnummer handelsregister kamer van koophandel: 41083836
  • Telefoon: 0478-641250
  • E-mailadres: vrienden@oorlogsmuseum.nl

Stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.