Harrie van Daal – Legpenning

De initiatiefnemer van het museum was Harrie van Daal uit Overloon. Hij bleef tientallen jaren bij het museum betrokken. Ter herinnering aan hem is een penning ingesteld, de Harrie van Daal penning, die we bij hoge uitzondering uitreiken aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het museum. De Harrie van Daal penning is uitgereikt aan de volgende personen:

2014

 • De heer Pieter Klaassen
 • De heer Clemens Weijmans

2011

 • Pastoor Tolboom †

2007

 • De heer Niek Smit †
 • Luitenant Generaal b.d Ted Meines †
 • De heer Swinkels

2006

 • De heer Hofmans †
 • Mevrouw Dien Cornelissen †
 • De heer Wim Tensen, postuum, via mevrouw Tensen

Criteria toekenning legpenning

De stichting Vrienden is als enige bevoegd deze legpenning uit te reiken en wel aan personen die een bijdrage hebben geleverd aan de basisfilosofie van Harrie van Daal. In zijn optiek moest het museum een monument worden als aanklacht tegen oorlog, dus tegen onderdrukking, discriminatie en fascisme. Daarom komen die personen voor deze legpenning in aanmerking die zich hebben ingezet op tenminste één van de volgende gebieden:

 1. de vrede, binnen vredesorganisaties; pers; vredesmissies enz.
 2. tegen onderdrukking; in pers; organisaties; vluchtelingenhulp enz.
 3. tegen discriminatie: in pers; publicaties; organisaties enz.
 4. democratie, vrijheid van meningsuiting met respect voor de medemens.

Deze penning kan te allen tijde worden uitgereikt door de stichting Vrienden aan ieder die zich op uitzonderlijke wijze op nationaal of internationaal niveau heeft gemanifesteerd op tenminste één van deze vier terreinen. Toekenning gebeurt bij bestuursbesluit van de stichting Vrienden.