Harrie van Daal, initiatiefnemer van het oorlogsmuseum

Harrie van Daal was gemeenteambtenaar bij de gemeente Overloon–Maashees en vanaf 1942 bij de fusiegemeente Vierlingsbeek. Daar werkte hij tot aan zijn pensioen.

Al direct na de Slag om Overloon had hij het idee dat de strijd niet vergeten mocht worden. Hij had dat in de jaren '30 ook gezien in België op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Zoiets moest in Overloon ook mogelijk zijn: een museum als monument tegen oorlog en fascisme.

In mei 1945 besprak hij zijn ideeën met burgemeester Jans en pastoor Van Boxtel. De laatste was het boegbeeld in de Overloonse samenleving, in een periode dat het totaal verwoeste dorp weer opgebouwd moest worden. De inwoners van Overloon legden, ondanks de verliezen die ze geleden hadden, toch ook geld opzij voor een museum. Daarna werd op  31 juli 1945 het “Oorlogsmuseum de Kleffen” bij de notaris opgericht. Harrie van Daal werd secretaris van het bestuur. En hij was het ook, die de bekende gedenksteen “Sta een ogenblik stil” op ons terrein liet plaatsen. Ook de verdere inrichting van het terrein, het voormalig slagveld van Overloon, verliep voortvarend, zodat al in 1946 het eerste museum in Nederland over 'de oorlog' open ging voor het publiek. Dat in grote getale de weg naar Overloon wist te vinden in de jaren daarna!

Het museum groeide, samen met Harrie van Daal, langs een aantal stappen, waarvan we er enkele even uitlichten:

 • In 1960 was de opening, na een grote verbouwing, van het vernieuwde documentatiecentrum, waaraan toen ook een wapenhal en de stilteruimte (de Chapelle Ardente) werden toevoegd. 
 • In 1961 werden de volgende organisaties in het museumbestuur opgenomen: BNMO (Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers), Expoge (Ex-Politieke Gevangenen), de Stichting 40-45 en NFR-VVN (de Nederlandse Federatieve Raad – Voormalig Verzet Nederland).
 • In 1963 werd de naam Nationaal Oorlogsmuseum gewijzigd in Nationaal Oorlogs – en Verzetsmuseum.
 • In 1977 werd een militaire hal toegevoegd aan het museum. In dat jaar ontving Harrie van Daal de koninklijke onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”.
 • In 1984 vond de opening van het nieuwe documentatiecentrum plaats. Harrie van Daal nam in dat jaar afscheid van het museum.
 • In 1987 ontving hij de Duitse onderscheiding: “Bundesverdienstkreuz”.
 • In 1989 overlijdt Harrie van Daal.
 • In 2006 komt het Marshall Museum uit Zwijndrecht naar Overloon en ontstaat het Liberty Park.
 • In 2013 wordt de naam van het museum (weer) Oorlogsmuseum Overloon.
 • In 2014 wordt het Slag-bij-Overloon paviljoen in gebruik genomen.
 • In 2016 wordt de nieuwe vaste opstelling, onder de titel Nederland in de Tweede Wereldoorlog, in gebruik genomen.
 • En in 2019 vinden opnieuw renovatiewerken plaats, die het museum verder op de Nederlandse én Duitse kaart moeten zetten.